English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16354/18762 (87%)
造訪人次 : 5197134      線上人數 : 45
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  2010社會工作實務與實踐學術研討會 [15/15]
  2009社會工作實務與實踐學術研討會 [10/10]
  2008社會工作實務與實踐研討會 [0/10]
  校內計畫 [0/4]
  期刊論文 [3/5]

  子社群

  儒學研究所 [33/33]
  應用外語系 [45/54]
  社會工作系 [93/127]
  文化事業發展系 [113/171]
  資訊管理系 [652/714]
  資訊多媒體應用系 [60/69]

  鄰近社群


  藥理學院 [2728/3403]
  民生學院 [1180/1549]
  環境永續學院 [2445/2873]
  休閒暨健康管理學院 [1794/2363]
  中心級單位 [282/408]
  行政單位 [4244/4773]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 37(3.12%)
  含全文筆數: 1008(84.92%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1008(100.00%)
  下載大於100次: 827(82.04%)
  檔案下載總次數: 582925(7.59%)

  最後更新時間: 2019-01-17 20:41

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 2106. (共85頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chih-Ping Chu [1/1]
  Ching-Chuan Shen [1/1]
  Ching-Ya Tseng [1/1]
  Chinho Lin [1/1]
  Chinho Lin, Chienwen Hong [2/2]
  Chinho Lin PhD, Chun-Mei Lin MPH PhD and Chienwen Hong PhD [1/1]
  Chiu, Hsiao-Ting [1/1]
  Chiu, Chiung-Hsuan [2/2]
  Chiu, Herng-Chia [1/1]
  Chiu, Hsiao-Ting [2/2]
  Chiu, Yi-Shiuan [1/1]
  Cho, Keng-Mao [1/1]
  Chou-Ching Lin [1/1]
  Chou, I-Chieh [1/1]
  Chou, Jason [1/1]
  Chou, Shu-Lien [2/2]
  Chou, Willy [1/1]
  Chris Jones [1/1]
  Chu, Chih-Ping [0/1]
  Chuan-Chen Wang [1/1]
  Chuan-Gang Liu [2/2]
  Chuang, Cheng-Hung [1/1]
  Chuang, T. J. [1/1]
  Chuang, Tsung-Yen [1/1]
  Chuang, Yao-Chi [1/1]
  顯示項目76-100 / 2106. (共85頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋