Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16766/19061 (88%)
造訪人次 : 5995046      線上人數 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  2010社會工作實務與實踐學術研討會 [15/15]
  2009社會工作實務與實踐學術研討會 [10/10]
  2008社會工作實務與實踐研討會 [0/10]
  校內計畫 [0/4]
  期刊論文 [3/5]

  子社群

  儒學研究所 [39/39]
  應用外語系 [45/54]
  社會工作系 [93/127]
  文化事業發展系 [113/171]
  資訊管理系 [652/715]
  資訊多媒體應用系 [60/69]

  鄰近社群


  藥理學院 [2911/3449]
  民生學院 [1198/1568]
  環境永續學院 [2521/2950]
  休閒暨健康管理學院 [1857/2430]
  中心級單位 [282/413]
  行政單位 [4313/4860]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 45(3.77%)
  含全文筆數: 1014(84.85%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1014(100.00%)
  下載大於100次: 871(85.90%)
  檔案下載總次數: 627616(7.60%)

  最後更新時間: 2019-09-16 12:55

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目201-225 / 2112. (共85頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Jeng, Yu-Lin [1/1]
  Jeu-Jiun Hu [2/2]
  Jiang, Jinn-Feng [1/1]
  Jing-Wen Huang [3/3]
  Joanna Y. Wang [0/1]
  Jong Chao Yeh [1/1]
  Jong-Wuu Wu, Hai-Lin Lu, Chong-Hong Chen and Chun-Hsien Wu [1/1]
  Ju-Huey Wen [1/1]
  Ju-Ling Hsiao [2/3]
  Ju-Ling Hsuao [1/1]
  Jun-Min Liao [3/3]
  Jung-Shian Li [2/2]
  K.J. Huang [1/1]
  K.J. Huangc [1/1]
  Kan, Chi-Chuan [1/1]
  KAN, Heng-Chuana(甘恒全) [1/1]
  Kang, Chun-Mei [1/1]
  Kang, Chun-Mei [1/1]
  Ko, Ching-Chung [1/1]
  Kuo, Feng-Yang [1/1]
  Kuo, Kuang-Ming [2/2]
  Kuo, Feng-Yang [2/2]
  Kuo, Kuang-Ming [4/4]
  Kuo Pei-Chun [1/2]
  Kuo, Ruei-Lin [1/1]
  顯示項目201-225 / 2112. (共85頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋