English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16354/18762 (87%)
造訪人次 : 5197106      線上人數 : 46
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  100-101年教育部獎勵科技大學教學卓越計畫 [2/2]

  子社群

  副校長室 [1/1]
  研究發展處 [1/1]
  學生事務處 [5/6]
  圖書資訊館 [4237/4766]

  鄰近社群


  藥理學院 [2728/3403]
  民生學院 [1180/1549]
  人文暨資訊應用學院 [1008/1187]
  環境永續學院 [2445/2873]
  休閒暨健康管理學院 [1794/2363]
  中心級單位 [282/408]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 212(4.44%)
  含全文筆數: 4244(88.92%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 4244(100.00%)
  下載大於100次: 3920(92.37%)
  檔案下載總次數: 2242788(29.20%)

  最後更新時間: 2019-01-17 12:31

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目351-375 / 1709. (共69頁)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tsong-Huey Wu [1/1]
  Tsong-Jen Lee [0/1]
  Tsui-Chu Yang [2/2]
  Tsung-YuehTsai [1/1]
  Tyan, Shiaw Wei [1/1]
  Tz-Chiang Tang [1/1]
  Tze Yeou Wu [0/1]
  Tzu-Chueh Wang [1/2]
  Tzu-shan Lin [0/1]
  V. Ramakrishnan [0/1]
  Vigneswaran, S [0/1]
  W.H.Chang [0/1]
  Wan-TesnLiao [1/1]
  Wang, Chao Hsiung [0/2]
  Wang, I-pan [0/2]
  Watanabe, Jun [0/4]
  Wei-Fan Chiang [1/1]
  Wei-Jing Hung [0/2]
  Wen-Chieh Sung [1/1]
  Wen H. Hsu [0/1]
  Wen-Sz Chiue [0/4]
  Wen-Teish Chang [1/1]
  Wen Yueh Ho [2/2]
  Wu, Hung Chang [1/1]
  Wu Tein Huang [1/1]
  顯示項目351-375 / 1709. (共69頁)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋