English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16354/18762 (87%)
造訪人次 : 5197097      線上人數 : 46
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  100-101年教育部獎勵科技大學教學卓越計畫 [2/2]

  子社群

  副校長室 [1/1]
  研究發展處 [1/1]
  學生事務處 [5/6]
  圖書資訊館 [4237/4766]

  鄰近社群


  藥理學院 [2728/3403]
  民生學院 [1180/1549]
  人文暨資訊應用學院 [1008/1187]
  環境永續學院 [2445/2873]
  休閒暨健康管理學院 [1794/2363]
  中心級單位 [282/408]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 212(4.44%)
  含全文筆數: 4244(88.92%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 4244(100.00%)
  下載大於100次: 3920(92.37%)
  檔案下載總次數: 2242788(29.20%)

  最後更新時間: 2019-01-17 12:31

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 1709. (共69頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chung-Nan Lin [1/1]
  Chung,Ping-Hong [0/1]
  Chung Sun Chung [0/2]
  Chung-Wei Pai [1/1]
  Chung-Wen Chang [0/2]
  D. J. Wang [1/1]
  D. K. Salunkhe [1/1]
  David D.Howard [1/1]
  Dond-Bor Yeh [0/1]
  DONG-BOR TEN [0/1]
  Dong-Bor Yeh [0/7]
  Dung-Ho Wu [0/1]
  Elsevier SDOL [1758/1758]
  F ming-Tyn Chen [0/1]
  Fang-Ming Sun [0/2]
  Feng-Yih Jan [0/1]
  Francin Rong Lee [0/1]
  Frank H. Rubble [0/1]
  FRANK H RUDDLE [0/2]
  Fuh, Lih-Fang [0/1]
  Furukawa, Hiroshi [0/3]
  G. Mahinthakumar [0/1]
  H. Chiu [0/1]
  H. H. Lin [1/1]
  H. M. Yu [1/1]
  顯示項目76-100 / 1709. (共69頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋