English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16354/18762 (87%)
造訪人次 : 5256279      線上人數 : 29
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  40 期 (2014) [10/10]
  39 期 (2013) [44/44]
  38 期 (2012) [66/66]
  37 期 (2011) [68/68]
  36 期 (2010) [74/74]
  35 期 (2009) [73/73]
  34 期 (2008) [77/77]
  33 期 (2007) [40/40]
  32 期 (2006) [57/57]
  31 期 (2005) [53/53]
  30 期 (2004) [45/47]
  29 期 (2003) [48/48]
  28 期 (2002) [34/34]
  27 期 (2001) [0/35]
  26 期 (2000) [0/31]
  25 期 (1999) [0/32]
  24 期 (1998) [0/26]
  22期 (1996) [0/27]
  21期 (1995) [0/16]
  20期 (1994) [0/25]
  19期 (1993) [0/15]
  18期 (1992) [0/17]
  17期 (1991) [0/19]
  16期 (1990) [0/20]
  15期 (1989) [0/22]
  14期 (1988) [0/11]
  13期 (1987) [0/14]
  12期 (1986) [0/16]
  11期 (1985) [0/12]
  10期 (1984) [0/13]
  9 期 (1983) [0/23]
  8 期 (1982) [0/26]
  7期 (1981) [0/10]
  6期 (1980) [0/12]
  5期 (1979) [0/13]
  4期 (1978) [0/17]
  3期 (1977) [0/14]
  2期 (1976) [5/22]
  1期 (1975) [3/24]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 0(0.00%)

  最後更新時間: 2019-02-17 11:57


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 56. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chung-Lung Lu [0/1]
  Kuo-Chun Sung [0/1]
  Long-Shiuh Chen [0/1]
  Rough-Yee Han [0/1]
  Ya-Ching Changchein [0/1]
  Yu-Wei Shen [0/1]
  Yu-Ying Lin [0/1]
  丘慧瑩 [0/1]
  余元傑 [0/2]
  凌櫻玫 [0/1]
  吳銘如 [0/1]
  張麗蓉 [0/1]
  徐筑吟 [0/1]
  曾毓芬 [0/1]
  李孫榮 [0/2]
  李得元 [0/1]
  李麗雲 [0/2]
  林恆弘 [0/1]
  林瑩峰 [0/2]
  林香寶 [0/1]
  楊勝傑 [0/1]
  楊宇勛 [0/1]
  楊美雪 [0/1]
  歐天發 [0/1]
  江姃慈 [0/1]
  顯示項目1-25 / 56. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋