English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16354/18762 (87%)
造訪人次 : 5256297      線上人數 : 32
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  博碩士論文 [319/319]
  國科會計畫 [79/122]
  校內計畫 [103/116]
  委託研究計畫 [5/14]
  期刊論文 [196/214]
  專利 [48/48]
  專書 [6/6]
  學生專題 [2/3]
  考古題 [13/13]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 47(59.49%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 47(100.00%)
  下載大於100次: 33(70.21%)
  檔案下載總次數: 14411(2.46%)

  最後更新時間: 2019-02-17 02:19


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 186. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang Tay Lin [1/1]
  Chang, Tzu-Hsien [1/1]
  Chau-Chen Yang [2/2]
  Chen KB [0/1]
  Chen-Yuan Wu [1/1]
  Cheng BC [1/1]
  Cheng-Yang Chang Chien [1/1]
  Chia-Chyuan Liu [3/5]
  Chia-Hua Liang [8/14]
  Chia-Hua Liang (梁家華) [1/1]
  Chia-Hua Liang(梁家華) [1/1]
  Chia-Ning Shen (沈家寧) [1/1]
  Chien-Hsiang Chang [2/2]
  Chien-Shu Chen (陳建樹) [1/1]
  Chih-Chuang Liaw [2/3]
  Chih-Chuang Liaw (廖志中) [1/1]
  Ching-Gong Lin [7/8]
  Chung-Ping Yang [2/2]
  Da-Long Cheng [4/7]
  Fang YH [0/1]
  Guey-Horng Wang [5/9]
  Guey-Horng Wang (王貴弘) [1/1]
  Ho WY [0/1]
  Hsiang-Chun Lee [0/1]
  Hsin-Mao Tsai [1/1]
  顯示項目1-25 / 186. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋