Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17022/19367 (88%)
造訪人次 : 2160785      線上人數 : 579
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目6651-6675 / 14705. (共589頁)
  << < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yang, Tsui-Chu [5/5]
  Yang, Tsung-Ying [2/2]
  Yang, W-C [1/1]
  Yang, Wan-Sheng [1/1]
  Yang, Wei-Lei [1/1]
  Yang, Weinduo [1/1]
  Yang, Wen-Bin [1/1]
  Yang, Wen-Hui [1/1]
  Yang, Wen-Ning [1/1]
  Yang, Wuyang [1/1]
  Yang, Ya-ting [1/1]
  Yang, Yan-Chang [1/1]
  Yang, Yea-Huei Kao [1/1]
  Yang, Yen Kuang [2/2]
  Yang, Yi-Chieh [1/1]
  Yang, Yi-Hsin [2/2]
  Yang, Ying-Hsien [2/2]
  Yang, Yu-Chi [1/1]
  Yang, Yu-Chiao [19/19]
  Yang, Yu-Jen [1/1]
  Yang, Yu-Min [1/1]
  Yang, Yu-Wan [1/1]
  Yang, Yuan-Ming [1/1]
  Yang, Yun-Pei [1/1]
  Yang-Yung Kuo [0/1]
  顯示項目6651-6675 / 14705. (共589頁)
  << < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋