Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16812/19099 (88%)
造訪人次 : 6408377      線上人數 : 283
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目6651-6675 / 14339. (共574頁)
  << < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yu-Ling Cheng (鄭郁陵) [2/2]
  Yu-ling Chung [2/2]
  Yu-Ling Huang (黃鈺玲) [1/1]
  Yu-Ling Leu [1/1]
  Yu-Ling Lu (呂玉玲) [2/2]
  Yu-Ling Lu (呂玉鈴) [1/1]
  Yu-Lun Wei [1/1]
  Yu-Min Yang [2/2]
  Yu-Ming, Chang [1/1]
  Yu-Ming Ju (朱宇敏) [1/1]
  Yu, Ming-Lung [5/5]
  Yu, Mu-Hsien [1/1]
  Yu-Nung Hsieh [3/3]
  Yu-Pay Chang [1/1]
  Yu, Pei-Ying [1/1]
  Yu-Ping Kuo [0/1]
  Yu-Ping Kuoh [0/1]
  Yu-Po Chou [1/1]
  Yu-rung Hsu [3/3]
  Yu-Sheng Chao [1/1]
  Yu-Sheng Chao (趙宇生) [1/1]
  Yu-Sheng Liu [1/1]
  Yu-Shiun Lin [1/1]
  Yu, Shou-Chun [2/2]
  Yu, Shu-Han [1/1]
  顯示項目6651-6675 / 14339. (共574頁)
  << < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋