Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17109/19415 (88%)
造訪人次 : 2661000      線上人數 : 144
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目5226-5250 / 14705. (共589頁)
  << < 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Shon, Ho-Kyong [1/1]
  SHOU-YUAN ZHAO [0/1]
  Shu, Li [1/1]
  Shu-Chen Hou [1/1]
  Shu, Chi-Min [4/4]
  Shu-Chiao Sung [2/2]
  Shu-Ching Liao [3/3]
  Shu-Chuan Chen [3/3]
  Shu-Chuan Chien [1/1]
  Shu-Fen Chen [4/5]
  Shu-Fen Chou [1/1]
  Shu-Fen Chou(周淑芬) [1/1]
  Shu-Fen Liou [8/9]
  Shu-Fen Liou(劉淑芬) [1/1]
  Shu, Ginger [1/1]
  Shu-Han Chuang [1/1]
  Shu-Hau Wu [1/1]
  Shu-Hsien Huang [3/3]
  Shu-hua Lee [1/1]
  Shu-Hui Hsu [1/1]
  Shu-Hui Tseng [1/1]
  Shu-Hui Wang [1/1]
  Shu-Jen Wang [4/5]
  Shu-Jhuan Liu [1/1]
  Shu-Jin Cheng [1/1]
  顯示項目5226-5250 / 14705. (共589頁)
  << < 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋