Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17744/20032 (89%)
造訪人次 : 7302818      線上人數 : 241
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目3976-4000 / 15650. (共626頁)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Li, Kang [1/1]
  Li, Kuan-chung [1/1]
  Li-Kwan CHANG [2/2]
  Li-Lin Chen [2/2]
  Li-Ling Huang [1/1]
  Li, Man-Po [1/1]
  Li, Ming-Chi [5/5]
  Li, Mingming [1/1]
  Li, Nien-ting [1/1]
  Li, Pi-I [1/1]
  Li-Po Lee [1/1]
  Li, Ren-Hao [1/1]
  Li-Ren Hsu [5/13]
  Li, Ruei-Chian [1/1]
  Li, Ruei-Yuan [1/1]
  Li, Sennan [1/1]
  Li Shih-Yu [0/1]
  Li, Shiming [3/3]
  Li-Shin Tseng (曾立欣) [1/1]
  Li, Shu-Ying [1/1]
  Li, Sin-Yi [1/1]
  Li-Su Wang [1/1]
  Li, Su-Yin [1/1]
  Li-Te Yin [1/1]
  Li, Tsai-Chung [2/2]
  顯示項目3976-4000 / 15650. (共626頁)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋