Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10241886      在线人数 : 452
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3976-4000 / 15650. (共626页)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Li, Kang [1/1]
  Li, Kuan-chung [1/1]
  Li-Kwan CHANG [2/2]
  Li-Lin Chen [2/2]
  Li-Ling Huang [1/1]
  Li, Man-Po [1/1]
  Li, Ming-Chi [5/5]
  Li, Mingming [1/1]
  Li, Nien-ting [1/1]
  Li, Pi-I [1/1]
  Li-Po Lee [1/1]
  Li, Ren-Hao [1/1]
  Li-Ren Hsu [5/13]
  Li, Ruei-Chian [1/1]
  Li, Ruei-Yuan [1/1]
  Li, Sennan [1/1]
  Li Shih-Yu [0/1]
  Li, Shiming [3/3]
  Li-Shin Tseng (曾立欣) [1/1]
  Li, Shu-Ying [1/1]
  Li, Sin-Yi [1/1]
  Li-Su Wang [1/1]
  Li, Su-Yin [1/1]
  Li-Te Yin [1/1]
  Li, Tsai-Chung [2/2]
  显示项目3976-4000 / 15650. (共626页)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈