Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17744/20032 (89%)
造訪人次 : 7345231      線上人數 : 283
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目3926-3950 / 15650. (共626頁)
  << < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Li, Yin-Xiao [1/1]
  Li, Ang-Cian [1/1]
  Li -Bi Shen [5/9]
  Li, Bin-jun [1/1]
  Li-Chan Yang(楊麗嬋) [1/1]
  Li-Chang [1/1]
  Li-Chen Chang (張麗珍) [1/1]
  Li-Chen Chou [1/1]
  Li-Chen Chou (周立琛) [2/2]
  Li-Chi Chen [1/1]
  Li, Chia-Chen [1/1]
  Li, Chia-Jung [3/3]
  Li, Chia-Wen [6/6]
  Li, Chia-Yang [5/5]
  Li, Chia-Yi [2/2]
  Li, Chien-Feng [20/20]
  Li, Chien-Ming [1/1]
  Li-Chin Chung(鍾麗琴) [1/1]
  Li-Ching Chang [4/4]
  Li-Ching Chung [1/2]
  Li-ching Peng [1/1]
  Li-Chiu Lin (林利秋) [1/1]
  Li-Chu Tsai(蔡利局) [1/1]
  Li Chuan Liu [2/2]
  Li, Chung-Yen [3/3]
  顯示項目3926-3950 / 15650. (共626頁)
  << < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋