Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16714/19009 (88%)
造訪人次 : 5718139      線上人數 : 71
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目4826-4850 / 14339. (共574頁)
  << < 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Sheu, Tian-Wei [1/1]
  Sheu, Ting-Ting [1/1]
  Sheue-Duan Lai [1/2]
  Shew, J-Y [1/1]
  Shi, Hon-Yi [3/4]
  Shi-che Huang [1/1]
  Shi, Guey-Yueh [3/3]
  Shi-Hang Lin [1/1]
  Shi, Hon-Yi [2/2]
  Shi-Hon Zhuang (莊仕弘) [2/2]
  Shi-Yuea Hsu [1/1]
  Shian-Yun Huang [1/1]
  Shiann-Cherng Sheu [1/1]
  Shiao-chin Su [1/1]
  Shiao-Hui Wang [1/1]
  Shiao, Young-Ji [1/1]
  Shiau, Dong-Che [1/1]
  Shiau-Ting Huang [1/1]
  Shibasaki, Masahiro [1/1]
  Shibu, Marthandam Asokan [3/3]
  Shie, Pei-Hsin [1/1]
  Shie, Dong-tsai [0/1]
  Shie, Pei-Hsin [1/1]
  Shie-Shin Lin [1/1]
  Shiea, Jentaie [1/1]
  顯示項目4826-4850 / 14339. (共574頁)
  << < 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋