Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17333/19639 (88%)
造訪人次 : 5277476      線上人數 : 140
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目5376-5400 / 15264. (共611頁)
  << < 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Schultz, Aric [1/1]
  Science Direct [1/1]
  Se-Tsung Kao [2/2]
  Sen Shyong Jeng [1/1]
  Seni Karnchanawong [1/1]
  Senoro, Delia B. [2/2]
  Sh-Ben Wang (王翠彬) [1/1]
  Shadiev, Rustam [1/1]
  Shae, Zon-Yin [1/1]
  Shae, Zonyin [4/4]
  Shah-Hwa Chou [1/1]
  Shailaja, Nagashu [1/1]
  Shan-An Chan [1/1]
  Shan-pan Tai [0/1]
  Shan-Shan Ju [0/1]
  Shan-Shan Shen [0/1]
  Shan-Tair Wang [1/1]
  Shan-Wen Liu [1/1]
  Shan-wen Shih [1/1]
  Shan, Xi-En [1/1]
  Shan, Yan-Shen [7/7]
  Shang-Chian Lue(呂尚謙) [2/2]
  Shang-Tao Chien [1/1]
  Shao-Chang Li [1/1]
  Shao, Dong-Zi [1/1]
  顯示項目5376-5400 / 15264. (共611頁)
  << < 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋