Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17482/19768 (88%)
造访人次 : 6331268      在线人数 : 290
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4951-4975 / 15418. (共617页)
  << < 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ming-YungWang [1/1]
  Ming Zhou Chen [2/2]
  Mingchun Lin [2/2]
  Ming–Hsiung Chiang [1/1]
  Mkoma, Stelyus L. [2/2]
  Mon Chun Lin [1/1]
  Mon Chun Liu [1/2]
  Mon-Fang Lin [1/1]
  Mon-Han Wu [1/1]
  Monkong, Wachiraporn [1/1]
  Moore, Shauna [1/1]
  Morales Futalan, Cybelle [1/1]
  Morales Futalan, Cybelle [1/1]
  Mori, Tomohisa [2/2]
  Morimodo Sadoshi(森元聰) [1/1]
  Morita, Naokata [0/2]
  Morris-Natschke, Susan L. [1/1]
  Mou-Yung Yen [0/1]
  Mu-Ya Horng [1/1]
  Mu-Ya Hung [5/6]
  Mueller, Monika [1/1]
  Muh-Yea Hung [2/2]
  Mullika Teerakun [1/1]
  Muo, Chih-Hsin [10/10]
  Murijan, Mudjarin [1/1]
  显示项目4951-4975 / 15418. (共617页)
  << < 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈