Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5277711      在线人数 : 306
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2151-2175 / 15264. (共611页)
  << < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hellinger, Roland [1/1]
  Heng-Hong Lin [1/1]
  Hennink, Wim E. [1/1]
  Hennink, Wim E. [1/1]
  Her, Ming-Guo [2/2]
  Her, Shwu-Huey [1/1]
  Herman, D.Mendoza [1/1]
  Heu-Ling Chu [1/1]
  Heuy Ling Chu [6/7]
  Heuy-Ling Chua, Wen-Jye Yena and Bor-Sen Wanga [1/1]
  Hiao, Chih-Yen [1/1]
  Hiroshi Furukawa [0/4]
  HIROSHI NIWA [0/1]
  Hiroshi SAITO [0/2]
  Hiroyuki Takayama [1/1]
  Ho, Cheng-Mao [2/2]
  Ho, Chi-Tang [2/2]
  Ho, Mao-Wang [1/1]
  Ho, Wen-Hsien [2/2]
  Ho-Chan Chen [0/1]
  Ho, Cheng-Mao [4/4]
  Ho, Chi-Che [1/1]
  Ho, Chi-Tang [10/11]
  Ho, Chiu-Ming [1/1]
  Ho, Chun-Ning [2/2]
  显示项目2151-2175 / 15264. (共611页)
  << < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈