Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17773/20058 (89%)
造访人次 : 8838217      在线人数 : 741
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5251-5275 / 15650. (共626页)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Pse-Chou Cheng [1/1]
  Pu, Ying-Hung [1/1]
  Pukdee-Asa, Massakul [1/1]
  Pumas, Chayakorn [1/1]
  Punyoyai, Chanun [1/1]
  Putta, Thapanan [1/1]
  Puvanesarajah, Varun [1/1]
  Pyng-Na Lee [0/1]
  Qian, Shizhi [1/1]
  Qing-Hai Chen [1/1]
  Qu Ling-Bo (屈凌波) [1/1]
  Qu Ling-Bo(屈凌波) [1/1]
  Qu Zhi-bo (屈智博š) [1/1]
  Que, Danielle E. [1/1]
  Que, Jenny [4/4]
  Quo-Cheng Sung [1/1]
  Quyen, Tran Thi Bich [1/1]
  R. Aryal [1/1]
  R.-L. Chen [1/1]
  RACHAPOL SOOKSOMBOON [1/1]
  Rahmadi, Mahardian [1/1]
  Rai-Fu Chen [4/6]
  Rai-Fu Chen(陳瑞甫) [1/1]
  Rajendran, Peramaiyan [2/2]
  Ratanatamskul, Chavalit [1/1]
  显示项目5251-5275 / 15650. (共626页)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈