Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17756/20057 (89%)
造訪人次 : 7902375      線上人數 : 523
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2851-2875 / 15650. (共626頁)
  << < 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hue-Yu Wang(王慧瑜) [2/2]
  Huei-JiunYang [1/1]
  Huei-Ling Kuo [1/1]
  Huey-Chwen Juang (莊惠淳) [1/1]
  Huey-Lang Yang [1/1]
  HUEY-MEI SHAW [7/9]
  Hui-An Tsai [1/1]
  Hui-Chang Lin [1/1]
  Hui-Chen Kao [0/1]
  Hui-Ching Wang [1/1]
  Hui-Chuan Fu [1/1]
  Hui-Chun Kang (康慧君) [1/1]
  Hui-chun kuo [1/1]
  Hui-Chun Wu [4/4]
  Hui-Chun Yang [1/1]
  Hui-Fang Chen [0/1]
  Hui-Fen Lai [1/1]
  Hui-Jiun Sun [1/1]
  Hui-Jung Yeh [2/2]
  Hui-Kai Kuo [1/1]
  Hui-ling Chan [1/1]
  Hui-Ling Huang [2/2]
  Hui-Ling Huang(黃惠玲) [1/1]
  Hui-Ling Wu [1/1]
  Hui-mei Lin [1/1]
  顯示項目2851-2875 / 15650. (共626頁)
  << < 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋