Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7345132      在线人数 : 263
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2126-2150 / 15650. (共626页)
  << < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Han-Mou Gau [2/2]
  Han, Qian [1/1]
  Han-wen Zhang [1/1]
  Han-ying Wang [1/1]
  Han-You Lin [1/1]
  Hang-Ching Lin [1/1]
  Hang CM [1/1]
  Hang-jang Su [1/1]
  Hanjong Pern [0/1]
  Hany, A.Omar [1/1]
  Hao-Hsun Yang [1/1]
  Hao-Kuel Lu [0/1]
  Hao-Lun Huang (黃皓倫) [1/1]
  Hao, Lyh-Jyh [2/2]
  Hao-yun Feng [1/1]
  Haque, Md Mozammel [1/1]
  Hardiansyah, Andri [1/1]
  Harn, Hans I-Chen [1/1]
  Harn, I-Hong [1/1]
  Hasson, Rebecca E. [1/1]
  Hastie, Megan [1/1]
  Hattori, Tsutomu [1/1]
  Hayashi, Yayoi [0/1]
  He, Chih-Tsueng [1/1]
  He, Hong-Lin [7/7]
  显示项目2126-2150 / 15650. (共626页)
  << < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈