Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17744/20032 (89%)
造訪人次 : 7303031      線上人數 : 248
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1626-1650 / 15650. (共626頁)
  << < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chu, Ching-Chi [1/1]
  Chu, Chun-Hsun [3/3]
  Chu, Fang-Hua [1/1]
  Chu, Feng-Yuan [1/1]
  Chu, Heuy-Ling [4/4]
  Chu, Hsin-Chieh [1/1]
  Chu-Hung Lin(林居宏) [2/2]
  Chu-Hung Tsai [1/1]
  Chu, Ling-Ya [2/2]
  Chu, Pao-Hsien [2/2]
  Chu, Po-Chen [1/1]
  Chu, S. Y. [1/1]
  Chu, Y-H. [1/1]
  Chu, Yeh-Wen [1/1]
  Chu, Ying-Chien [0/1]
  Chu, Yu-Chi [1/1]
  Chu-Yu Hsu [1/1]
  Chu-Yun Cheng [3/3]
  Chua, Sandy [2/2]
  Chuan-Chen Wang [1/1]
  Chuan-Chin Cheng [1/1]
  Chuan-Fu Huang [1/1]
  Chuan-Gang Liu [2/2]
  Chuan-Gang Liu(劉川綱) [1/1]
  Chuan-Hua Yang [1/1]
  顯示項目1626-1650 / 15650. (共626頁)
  << < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋