Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9450248      在线人数 : 337
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7451-7475 / 15650. (共626页)
  << < 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ying-Hung Lin [1/1]
  Ying I. Tasi [1/1]
  Ying I Tsai [16/16]
  Ying I. Tsai(蔡瀛逸) [7/7]
  Ying-Jan Wang (王應然) [1/1]
  Ying-Ju Su [1/1]
  Ying-Shun Liao (廖英舜) [1/1]
  Ying-YU Chen [1/1]
  Ying Yuan Chang (張英媛) [1/1]
  YIU, CHING-YI [3/3]
  Yiu-Jiuan Lin [1/1]
  Yo, Jin-Min [1/1]
  Yoadsomsuay, T. [1/1]
  Yokoyama, K. K. [1/1]
  Yokoyama, Kazunari K. [1/1]
  Yon-Chi Cheng [2/2]
  Yong-Hui Li [1/1]
  Yong-Hui Li, Jing-Wen Huang, Ming-Tien Tsai [1/1]
  Yoon, Olivia [1/1]
  Yoshimura, Masahiro [1/1]
  Yoshinobu Yokomori [0/1]
  Yotto, Aekapope [1/1]
  You, Yu-Lin [1/1]
  You, Mei-Li [1/1]
  You-Ren Chen (陳宥任) [1/1]
  显示项目7451-7475 / 15650. (共626页)
  << < 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈