Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8437426      在线人数 : 478
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6801-6825 / 14704. (共589页)
  << < 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yen-yi Lee [1/1]
  Yen-Yi Lin [1/1]
  Yen, Yun-Shan [2/2]
  Yen, Yung-Chang [5/5]
  Yeng-Ni Teng [1/1]
  Yeng-Tseng Wang [15/15]
  Yeng-Tseng Wangc [1/1]
  Yenh-Chen Hsein [1/1]
  Yeong Maw Hwang [1/1]
  Yeong-Tein Yeh [1/1]
  Yesong Gu [1/1]
  Yi-Ao Wu [1/1]
  Yi-Chang Ker [1/1]
  Yi-cheh Lin [1/1]
  Yi-Chen Chen [1/1]
  Yi-Chen Fang [1/1]
  Yi-Chen Tu [3/3]
  Yi-Cheng Chan (詹沂澄) [1/1]
  Yi-Cheng Chang [1/1]
  Yi-Cheng Chen (陳依呈) [1/1]
  Yi-Chi Chen [1/1]
  Yi-Chia Agnes [1/1]
  Yi-Chia Wang [1/1]
  Yi Chiao [1/1]
  Yi-Chien Lin (林怡倩) [1/1]
  显示项目6801-6825 / 14704. (共589页)
  << < 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈