Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16984/19280 (88%)
造訪人次 : 8690131      線上人數 : 685
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目176-200 / 14704. (共589頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chai, Chee-Yin [1/1]
  Chai, Huey-Jine [1/1]
  Chaikham, Thitirat [1/1]
  Chalermchai Ruangchanikom [1/1]
  Chalermraj Wantawin [1/1]
  Chan, H.L. [1/1]
  Chan, Leong-Perng [3/3]
  Chan, Agnes L. F. [4/4]
  Chan, Han-Wen [1/1]
  Chan, Jenq-Shyong [1/1]
  Chan, Khee-Siang [13/13]
  Chan, Leong-Perng [7/7]
  Chan, Ming-Che [2/2]
  Chan, Pei-Chi [2/2]
  Chan, Sheng-Ching [1/1]
  Chan, Ti-Chun [2/2]
  Chan-Ting Yeh [1/1]
  Chan, Ya-Yi [1/1]
  Chan, Yu-Yi [4/4]
  Chancellor, Michael B. [1/1]
  Chandumpai, Jate [1/1]
  Chang, An-Tzu [1/1]
  Chang, C-H [1/1]
  Chang, Cheng-Hung [2/2]
  Chang, Chi-Ling [1/1]
  顯示項目176-200 / 14704. (共589頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋